SEO
ÚVOD
Projekt Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy realizovala Rozmarýna obecně prospěšná společnost a Občanské sdružení SES,SEbe-Spolu díky podpoře z Evropského sociálního fondu, konkrétně operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Program příspěl k rozvoji dovedností dětí v dětských domovech a pomohl pracovníkům v jejich náročném poslání.

Projekt Rozvoj byl 30.4.2013 ukončen

V rámci projektu byl vydán Sborník Rozvoj - publikace rozhovorů s řediteli spolupracujících Dětských domovů zaměřený zejména na jejich postoj k transformaci péče o ohrožené děti a spolupráci v rámci projektu Rozvoj.


Katalogy institucí

V rámci projektu Rozvoj jsem sestavili katalogy institucí Středočeského a Plzeňského kraje působící v oblasti péče o ohrožené děti a v oblasti péče návazné.

Katalog Plzeňského kraje

je dočasně jen v excelové podobě, pracujeme na jeho převodu do .pdf.

Katalog Plzeňského kraje

Katalog Středočeský kraj


On-line poradna projektu Rozvoj

Vězte, že si ceníme Vaší odbornosti a víme, že pro naléhavé řešení komplikované situace prostě uděláte to nejlepší. Kromě toho, že Vás v on-line poradně můžeme ujistit či podpořit, že jste jednali podle svých aktuálních možností, tak máme čas i chuť na to, abychom Vám sdělili či případně vyhledali další podrobnosti k tématu či situaci, která Vás zajímá. I vy můžete reagovat. Buďme otevření a konkrétní, v reakcích pak respektující, vstřícní a diskrétní.

 

 


Metodiky programů

Výstupem z projektu Rozvoj jsou metodiky programů SAMOfor a Za SAMOstatností, které jsme v rámci projektu Rozvoj realizovali v dětských domovech v Plzeňském a Středočeském regionu.

Metodika programu SAMOfor

Metodika programu Za SAMOstatností