PROJEKT ROZVOJ

Workshop: Jaká je budoucnost dětí umístěných v ústavní péči?

V rámci projektu Rozvoj byl 26.1.2012 uskutečněn workshop dne pod titulem „Jaká je budoucnost dětí umístěných v ústavní péči?“

Odpovídali různí odborníci na klíčové otázky, související z aktuální transformací v péči o ohrožené děti. Jde o problematiku zasahující do několika oblastí. Metodický konzultant projektu Ondřej Bárta z o.s. SES zajistil renomovanou účast a zároveň nasměroval jednotlivé příspěvky workshopu. Mezi prezentujícími a hosty byla zastoupena všechna partnerská zařízení projektu Rozvoj v Plzeňském kraji. Reportérka Českého rozhlasu Plzeň Martina Klímová natočila přímo na místě interview s Ondřejem Bártou a ředitelkou DD Domino Plzeň Naďou Erbovou.

Celodenní program a všechny příspěvky provázela diskuze. Další workshop plánujeme na podzim roku 2012, v obdobném rozsahu, lze očekávat ještě vyšší účast vzhledem k probíhající transformaci.

 

 

 

 

 

 


PROGRAM WORKSHOPU

INTRO: Reportáž o transformaci a přechodu k náhradní rodinné péči TV NOVA ze dne 23.1.2012 v pořadu Střepiny. Ke zhlédnutí zde.

JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství KÚPK
Transformační procesu v investicích kraje do zařízení (samostatné prostory pro rodinné skupiny, startovní byty aj.), zkušenosti kraje z projektů, důraz možnost následné podpory klientů, které DD opouští po dovršení 18 let nebo později. Prezentace zde.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: JUDr. Zuzana Zárasová, Mgr. Adam Křístek
Prezentace reformních kroků a plánovaných aktivit (zdůrazněno dvojí připomínkování novely a důkladné, víceleté analýzy – nejde o zbrklé změny), překážky změn (složité financování – propojení řídících resortů), novela zákona č. 359/1999 Sb., podpora změn IP z „Norských fondů“, mechanismy profesionalizace pěstounské péče. Prezentace zde.

Odbor sociálních věcí KÚPK: Mgr. Roman Mašek
Vymezení činnosti odboru, zdůrazněn klíčový podíl na zprostředkovávání náhradní rodinné péče (NRP), vysvětlení pojmů osvojení a pěstounské péče , příspěvky na pěstounskou péči - aktuální k 1.1.2012. Prezentace zde.

Dětský domov Domino: řed. Mgr. Naďa Erbová
Prezentace zařízení, statistika, údaje, fotodokumentace: důraz na maximální samostatnost rodinných skupin, zapojení do projektů (Rozvoj, Šance pro budoucnost, Krok do života 1), zdůrazněn význam startovních bytů. Prezentace zde.

Poradna náhradní rodinné péče Plzeň: Mgr. Daria Tolknerová
Představení činnosti poradny pro stávající pěstouny (servisní organizace kraje): semináře, poradenství, výjezdy, zajišťuje přípravu pěstounů, zdůrazněny vzdělávací kulaté stoly.

Rozmarýna o.p.s.: přítomna ředitelka Jaroslava Jones, prezentuje Mgr. Stanislav Kunc
Představení činnosti organizaci včetně prezentace zkušeností v práci s klienty DD, odborná podpora dojíždějících lektorů do zařízení, osobnostní rozvoj klientů, praktická aplikace – Café rozmar: zaměstnávání mladých dospělých, odcházejících z DD. Připravenost sestavit program na míru pro znevýhodněné děti pro všechny relevantní partnery, dlouhodobá spolupráce postavená na rovině posilování vztahových kompetencí klientů, pokračování spolupráce s partnerskými DD v rámci projektu Rozvoj. Prezentace zde.

SES, SEBE –SPOLU: Mgr. Ondřej Bárta
Činnost SES v oblasti práce se znevýhodněnými dětmi a především vzdělávání dospělých, tj. pedagogů a pracovníků v sociální sféře. Důraz kladen na metodu zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení (programy FUN ART-velkoplošné olejomalby, MONEY CAMP – jak se (ne)zadlužit ), nabídka akreditovaných kurzů týmové spolupráce zaměstnanců. Zkušenost s rodinnými programy, vzdělávání dospělých – podpora pěstounů, velká zkušenost s výjezdy pro rodiny s dětmi (SES – FAMILY)- respit., pokračování spolupráce s partnerskými DD v rámci projektu Rozvoj. Prezentace zde.

DDÚ Plzeň: Mgr. Viktor Vanžura, ředitel
Představení široké palety činností a aktivit DDÚ, včetně nadstandardních specifik: rodinná terapie, dobrovolné pobyty, spolupráce s neziskovými organizacemi v práci s rodinou. Varování před centralizací ústavní péče pod jedno ministerstvo.
Prezentace zde

Asociace náhradních rodin ČR (ANR ČR), Mgr. Jana Lexová
Historie ANR, zakládání a poslání místních klubů pěstounů, projekt Profesionalizace náhradních rodin: vzdělávání a další podpora pěstounům. Prezentace zde.

Asociace náhradních rodin Slovenské republiky (ANR SK), Mgr. Jana Lexová zastupuje nepřítomnou A. Kerekešovou
Statistické údaje o počtech dětí v ústavní a náhradní rodinné péči, zkušenosti z transformace (od r. 2005), novela zákona o ústavní výchově v SK. Změna na SK odhalila mnoho překážek, možnost těžit z úskalí, chyb i dobré praxe při transformaci v ČR. Prezentace zde.